Våra öppna kurser

Vi anordnar både öppna kurser samt internutbildningar

Se nedan för kommande öppna utbildningar

 

Renrumsteknik - Grundkurs

12 - 13 oktober 2021 

Webbaserad via Microsoft Teams

 

 Denna kurs behandlar de grundläggande principerna för renrum och syftar till att ge en samlad bild av hur renhet och hygien kan kontrolleras och styras.

Kommande Annex 1 och Contamination Control Strategy – CCS

19 oktober 2021 

Webbaserad via Microsoft Teams

 

Denna helt nya kurs syftar till att ge en bakgrund till det kommande, nya Annex 1 (Eudralex, Volym 4) som snart ska ut på en icke-offentlig och förhoppningsvis sista granskning.

Mikrobiologi för icke-mikrobiologer

Våren 2022 (datum ej satt än) 

Webbaserad via Microsoft Teams

 

Kursen ger en övergripande kunskap i mikrobiologi för personer utan formell kunskap i området. Kursen är också en bra repetition för personal som har formell kunskap men inte arbetat med mikrobiologi under senare tid.

Onlinekurser från

M Clean Education

Gå en renrumskurs när det passar er via vårt dotterbolag M Clean Education

Läs mer och beställ via mcleaned.com

Internkurs enligt önskemål

Vi kan även skapa en internkurs enligt era behov och önskemål

 

- Kontakta Matts Ramstorp  på matts@biotekpro.se för mer information